werk nemen

Wie ben ik, wat kan ik en waar wil ik naar toe?


Door een antwoord te vinden op deze vragen krijgt iemand richting in de loopbaan. Wie niet meer op de juiste plek zit of zelfs zijn baan verliest. Het lijken zulke simpele vragen maar vaak gaat men er te lichtvoetig mee om. Het is de kern waar het om draait in de persoonlijkheid en ontwikkeling. Wie zijn baan verliest realiseert zich meer dan ooit hoe wezenlijk werk bijdraagt aan de eigen identiteit.

Zonder zweverig te zijn of onnodig confronterend, begeleidt Noortje Cremers iedereen naar die stip aan de horizon. Een realistisch zoekprofiel - getoetst aan de huidige arbeidsmarkt - als onderdeel van het 'persoonlijk ik plan', helpt hier bij. De antwoorden op de vragen: wie ben ik; wat kan ik en waar wil ik naar toe, geven richting en vergroten de kans op een rol waarbij men goed tot zijn/haar recht komt. Ervaar welke kracht in je schuilt om te realiseren wat in je zit!

Hulp nodig bij het bepalen van jouw stip aan de horizon en hoe daar te komen?

Neem contact op met Noortje Cremers