HRM in een nieuwe tijd

Wie al langer werkzaam is zal gemerkt hebben dat men vaak iets heel anders is gaan doen, dan waarvoor men is opgeleid.

Het verloop van carrieres is in de moderne tijd nooit echt planbaar geweest, maar is in de tijd waar we nu voor staan zeker niet uit te stippelen.


Kansen komen soms ogenschijnlijk uit het niets op het pad. Wachten op die ene kans is de minst slimme strategie. Wie regie over zijn loopbaan wil krijgen zorgt niet alleen dat men grip heeft op eigen vaardigheden en doelstellingen, maar ook dat de radar op scherp staat waar kansen komen. Wat is jouw stip aan de horizon en hoe denk je daar te komen? Met een persoonlijk loopbaanplan is er helderheid over competenties, arbeidsmarktkansen en ontwikkeling van het juiste netwerk.

Noortje Cremers helpt iedereen die loopbaan ontwikkeling serieus wil nemen. Deels door een kritische spiegel voor te houden, maar vooral ook om kansen te helpen duiden en daadwerkelijk stappen te maken. Drijfveren worden kristal helder en blokkades benoemt. Een persoonlijk plan voor ontwikkeling legt de basis voor een positie op de arbeidsmarkt waarbij men weer regie voelt.

Wil je grip op jouw carriere met een persoonlijk plan?

Neem contact op met Noortje Cremers.